_JHF2220

Velký sál v budově restaurace ukulatky Pardubice